Skip to content

Zákaz kouření 2017: přehled toho,  kde se od května 2017 nesmí kouřit a co dělat, pokud bude zákaz porušován

For English description of the new smoking ban check this article.

Přehled toho,  kde se od 27. května 2017 nesmí kouřit podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (zde)

 

 

Čeho se týká

Kouření tabákových výrobků je ze zákona zakázáno ve:

 • vnitřních prostorách provozovny stravovacích služeb, tj. ve všech restauracích, barech, vinárnách, kavárnách, čajovnách, klubech, hospodách, diskotékách a dalších podobných zařízeních. Zákaz se nevztahuje na vodní dýmky a elektronické cigarety.
 • v prostorách zoologických zahrad, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel  ke kouření vyhradí. (např. ZOO Praha vyhlásilo, že bude celé nekuřácké, tj. nezřizuje žádné kuřácké prostory)

Kouření tabákových výrobků i elektronických cigaret je ze zákona zakázáno:

 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy (nově tedy na celém nástupišti. Pokud  nástupiště není jasně určené, jedná se o prostor 5 metrů široky a 30m dlouhý před cedulí a 5 m za cedulí)
 • ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí,
 • v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let
 • ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť
 • ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce
 • ve škole a školském zařízení
 • v zařízeních určených pro děti
 • ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření
 • na mezinárodním letišti, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření
 • v dopravním prostředku veřejné dopravy

 

Co dělat, pokud se kouří, kde je to zakázáno

 • Můžete samozřejmě upozornit kouřící osobu či provozovatele, že by se na místě nemělo kouřit.  Např. provozovatel rastauračního zařízení má ze zákona povinnost kouřící osobu vyzvat, aby přestala či opustila prostor a ta má povinnost uposlechnout.
 • Máte také právo na porušování zákona upozornit státní či obecní (městskou) policii, případně informovat městský či obecní úřad. 
 • Kontroly provádí růné orgány, pro oblast restaruačních zařízení jsou to  hygiencké stanice, kontakty na stanice v bývalých okresních městech jsou dostupné zde: https://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0036

Pokuta za kouření v místě zákazu je až 5 000 Kč.

 

Další informace

Odpovědi Ministerstva zdravotnictví na otázky k zákazu kouření:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/nejcastejsi-dotazy-a-odpovedi-na-tema-noveho-tzvprotikurackeho-zakona_13109_1.html

Aktuality týkající se zákazu kouření můžete sledovat na: 

http://www.facebook.com/restauracebezkoure

Podrobnější informace a nalýzy aspektů regulace kouření na: 

http://www.tabakapravo.cz/

Pro odvykání kouření:

Kontakty na možnosti komplexní léčby v  Centrech pro závislé na tabáku, na poradenská centra v lékárnách a u lékařů najdete na webu Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku:  www.slzt.cz

Informace o odvykání: http://www.stop-koureni.cz/